7

برای شیرینی فروشی که چند تا شعبه داره چه نرم افزاری رو پیشنهاد میکنین ؟

Answered question