7

سلام ،در نرم افزار بیمه قسمت لیست ماهانه ک سه تا ایتم داره جمع مزایای ماهانه مشمول و مشمول و ݝیر مشمول باید چیا رو بزنیم من مطابق لیست حقوقم وارد کردم ولی باز مغایرت داره

Edited question