34

با سلام

ما یک شرکت خدمات و تعمیر توربین های برق هستیم ..درصورتیکه به صورت فاکتور خدمات و متریال به شرکتهای گاز در شهرهای مختلف بدهیم آیا احتیاج به دریافت مفاصا می باشد ؟

Answered question