1

سلام.برای انجام معاینات سالیانه کارگران در کارخانه، از پزشک فاکتور دریافت شده است. برای شروع به کار قراردادی بسته نشده است. آیا پزشک ملزم به ارائه مفاصا حساب می باشد؟

Edited question