37

سلام

تجهیزات مربوط به شبکه اینترنت که داخل اتاق نصب میشه جز هزینه ها ثبت میشه یا دارایی؟

Answered question