33

یکی از پرسنل ما به دلیل تصادف در دی ماه به طور کامل در محل کار حضور نداشته است

حالا تو لیست بیمه دی ماه که این شخص در مرخصی استعلاجی بوده از تو لیست بیمه باید حذفش کنم یا نه ؟

Edited question