28

بنده با حقوق مزایای ماهانه ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال در شرکتی مشغول به کار می باشم و در آبان ماه به مدت ۳ روز برای انجام امور محوله از تهران به کیش مراجعه نموده ام .

لطقا در صورت امکان در خصوص نحوه محاسبه حق ماموریت توضیح دهید .

Edited question