31

با سلام اگر جواب این سوال را زود بفرمایید ممنون میشوم

اطلاعات پیمان شماره ۲۰۰ دفاتر پیمانکاری امین به شرح زیر است :

مواد ومصالح:۲۴۰۰۰۰۰

دستمزد پرداختنی:۱۲۰۰۰۰

هزینه دستمزد:۳۰۰۰۰۰۰

هزینه های سربار:۱۷۲۰۰۰

وجوه دریافتی از کارفرما ۴۸۰۰۰۰۰

ارززش ماشین آلات در آخر دوره:۳۲۰۰۰۰۰

ارزش مواد ومصالح در آخر دوره:۲۰۰۰۰۰

ارزش کار گواهی نشده:۸۰۰۰۰

ارزش کار گواهی شده:۶۰۰۰۰۰۰

ماشین آلات:۴۰۰۰۰۰

ماشین آلات به سرقت رفته ۹۲۰۰۰

ارزش پیمان به میزان:۱۱۰۰۰۰۰۰

ریال است

مطلوبست محاسبه:سود وزیان حساب پیمان وثبت سند حسابداری وتعدیلات لازم جهت بستن پیمان

Answered question