27

لطفا در خصوص نحوه محاسبه مالیات افزایش سرمایه توضیح دهید .

شرکت ما افزایش سرمایه ای به مبلغ ۵۰ میلیارد تومام می خواهد به ثبت برساند ، مالیات این افزایش سرمایه چقدر خواهد شد ؟

Edited question