38

در خصوص تکمیل اظهارنامه عملکرد، قسمت سهامداران اعضاء رو طبق ثبت سال گذشته میاره

درحالیکه یک نفراضافه و میزان هرسهم تغییر پیدا کرده کدوم قسمت میتونم ویرایش بدم ؟

Answered question