1

نرخ استهلاک ماشین آلات تولید ورق فلزی که به صورت دست دوم خریداری شده با توجه به گذشت حدود ۴ سال از تاریخ بهره برداری آنها برای مالک جدید چگونه ثبت می گردد .

ماشین آلات به قیمت کارشناسی شده خریداری شده است .

Edited question