7

آیا کارگری که ۲۴ ساعت کار میکنه ۲۴ ساعت استراحت حق نوبت کاری بهش تعلق می‌گیرد؟

Answered question