29

سلام وقت شما به خیر
یک فقره قبض برق مربوط به دوره بهمن واسفند سال ۹۸ دارم که در موعد مقرر خودسند حسابداری آن زده نشده وجز گزارش فصلی مربوطه وگزارش ارزش افزوده هم رد نشده ،یک هم مورد فاکتور خریدی که ارزش افزوده به ان تعلق میگیردمربوط به اسفند سال۹۸ که نیاز به اصلاح داشته و فاکتور اصلاحی سال ۹۹ به دست حسابداری رسیده.
۱-درحال حاضر با توجه به اینکه سال مالی ۹۸ سیستم حسابداری هنوز بسته نشده سند قبض برق وفاکتور را باید درچه سالی ثبت واصلاح شود؟
۲-سوال دیگه اینکه برای بحث گزارش فصلی و گزارش ارزش افزوده در مورد قبض برق و فاکتور اگر در هیچ یک از گزارشات رد نشده باشند با توجه به اینکه مرداد۹۹هستیم چه اقداماتی باید صورت گیرد برای اینکه این دو مورد هم جز گزارشات به ثبت برسند
۳-اگر جز گزارشات رد شده باشند آیا باید اصلاحیه بزنیم ؟به چه صورت؟
ممنون میشم با توجه به اینکه حسابدار مبتدی هستم راهنمایی های لازم را بفرمایید که با مشکل مواجه نشم

Answered question