20

سلام

اقتصاد خرد : تاثیر افزایش قیمت کالا روی محدودیت بودجه را بیان کنید ؟

ممنون میشم پاسخ دهید

Edited question