6

با سلام
در موسساتی که معاف از پرداخت مالیات هستند ، در مورد گزارش فصلی اینکه برخط یا غیر برخط ارسال شوند فرقی میکند و اینکه اگر برخط ارسال شود مشکلی در معافیتشون ایجاد میکند یا خیر

Edited question