64

سرور گرامی و گرانقدر

درود بیکران

خواهشمند است در صورت امکان پاسخ سؤال ذیل را بفرمایید:

اگر a ضریب رشد بار و d نرخ خرابی باشد تعداد دارایی‌های t ساله با شرط عمر مفید m چند سال است؟ در غیر این صورت دارایی‌های انبار اتفاقات را به صورت تابعی از ارزش دارایی‌های انبار تعمیرات بیابید؟

پیشاپیش از لطف و زحمتی که در این زمینه می‌فرمایید بسیار سپاسگزارم.

با کمال تشکر و تجدید مراتب احترام و ارادت
طهرانی

Edited question