39

با سلام

وقتتان خوش

درمورد ماده ۱۳۱ سوال داشتم و اینکه برای محاسبه مالیات اجاره از کدام نرخ باید استفاده کرد

Answered question