برگزیده ترین:

دانشنامه:

مقرری بیمه بیکاری

بیکار از نظرقانون بیمه بیکاری بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و پرداخت حداکثر ۳۶ ماه مقرری برای بیمه شدگان مجرد و ۵۰ ماه برای بیمه شدگان متأهل پیش بینی شده است .

نحوه محاسبه مالیات بر حقوق سال ۹۸

در سال ۹۸ کلیه حقوق و مزایای دریافتی حقوق بگیران تا مبلغ ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال معاف از مالیات و مازاد آن تا نرخ ۳۵ درصد و بصورت پلکانی مشمول مالیات می باشد .

تشکیل پرونده بیمه برای کارگاه های تازه تاسیس

کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور انجام تکالیف قانونی خود مکلف به مراجعه به شعب تامین اجتماعی و تشکیل پرونده می باشند .

تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی

برای اخذ کد اقتصادی در ابتدا مودی باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نماید .

روش های محاسبه بهای تمام شده موجودی کالا

فایفو ، لایفو ، میانگین ، شناسای ویژه ، نایفو و هایفو روش های محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته می باشند .

WhatsApp chat

نام کاربری و رمز خود را وارد کنید

یا    

Forgot your details?

Create Account