برگزیده ترین:

دانشنامه:

حسابداری اسلامی

مقدمه پرداخت زکات و ممنوعیت ربا ازجمله راهکارهای اسلام برای برقراری عدالت اقتصادی ،محسوب می شوند. دین مبین اسلام در راستای برقراری عدالت و مساوات هر چه بیشتر در حوزۀ اقتصادی بهره را منع و روش ها و عقودی را جهت تأمین مالی پاک و عاری از ربا و تسهیل امور اقتصادی ا سلامی در جوامع وضع نموده است. وجود […]

حسابداری رفتاری

روانشناسان معتقدند عقلانیت تنها محرک رفتار انسان نیست . آنها معتقداند قوه درک انسان تابع احساسات اوست رفتار انسان بیش از آنکه محصول منطق باشد از محرک های ذهنی نظیر ترس ، عشق ، نفرت ، لذت و درد حاصل میشود . تحقیقات نشان داده است افراد به طور کامل منفعت طلب نیستند . اگر این گونه نبود حس نوع […]

ضریب واکنش سود (Earning Response Coefficient)

از عمده ترین اطلاعاتی که میتواند بر تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهی آنها در شرکتها تاثیر بسزایی داشته باشد اطلاعات مالی گزارش شده در صورتهای مالی می باشد.میزان سوداوری شرکت در دوره مالی نقش مهمی در میزان اعتماد سرمایه گذاران و همچنین تعیین قیمت هر سهم دارد. با توجه به میزن اهمیت سود در تصمیم گیری ها و […]

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

بودجه معمولی ترین بعد یک سازمان است و در چرخه هر سازمان ثابت میباشد از نظر لغوی واژه بوژت (beget)  یک واژه فرانسوی قدیم است که به کیف چرم اطلاق دارد که وجوه نقد در آن نگهداری میشود بدین جهت ابتدا کیف چرمی که محتوی مخارج و درآمد های دولت انگلیس بوده و وزیر دارایی آن کشور آن را با […]

ابزارهای مدیریت سود

رونن و سادان  روش ها و ابزارهای مدیریت سود را به شرح زیر طبقه بندی کردند الف) زمان بندی رویدادها ب ) تخصیص در طول زمان ج ) طبقه بندی اقلام زمان بندی رویداد ها : زمان بندی رویدادها زمانبندی رویدادها یک انتخاب مدیریتی است تا یک انتخاب حسابداری. مدیر برای اینکه سود را مدیریت کند، رویدادهایی را که اتفاق […]

نحوه محاسبه مالیات بر حقوق سال ۹۹

در سال ۱۳۹۹ حقوق و مزایا تا مبلغ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در ماه معاف از مالیات و مازاد آن و بصورت پلکانی از ۱۰ تا ۲۵ درصد مشمول مالیات می باشد .

مقرری بیمه بیکاری

بیکار از نظرقانون بیمه بیکاری بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و پرداخت حداکثر ۳۶ ماه مقرری برای بیمه شدگان مجرد و ۵۰ ماه برای بیمه شدگان متأهل پیش بینی شده است .

نحوه محاسبه مالیات بر حقوق سال ۹۸

در سال ۹۸ کلیه حقوق و مزایای دریافتی حقوق بگیران تا مبلغ ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال معاف از مالیات و مازاد آن تا نرخ ۳۵ درصد و بصورت پلکانی مشمول مالیات می باشد .

تشکیل پرونده بیمه برای کارگاه های تازه تاسیس

کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور انجام تکالیف قانونی خود مکلف به مراجعه به شعب تامین اجتماعی و تشکیل پرونده می باشند .

تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی

برای اخذ کد اقتصادی در ابتدا مودی باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نماید .

WhatsApp chat

نام کاربری و رمز خود را وارد کنید

یا    

Forgot your details?

Create Account