رزومه من
ثبت نام | ورود

نحوه محاسبه مالیات بر حقوق سال ۱۴۰۲

برای سال 1402 نرخ مالیات بر حقوق مطابق تبصره ۱۲ بودجه سال 1402 به شرح ذیل می باشد .

 

 

جدول مالیات حقوق سال 1402

همان طور که مشاهده می شود مبالغ به صورت سالانه اعلام شده و از آنجا که محاسبه مالیات حقوق را به صورت ماهانه انجام می دهیم می بایست ارقام جدول فوق را تقسیم بر دوازده نموده تا ارقام تبدیل به ماهانه شوند .

 

جدول مالیات حقوق سال 1402

همان طور که از متن بخشنامه و جدول درآمد مشمول ماهانه مشخص است مبالغ کمتر از 100.۰۰۰.۰۰۰ ریال معاف از مالیات بوده و برای مبالغ بالاتر به صورت پلکانی نرخ مالیات افرایش می یابد .
برای محاسبه مالیات حقوق سال 1402 مطابق جدول پلکانی به صورت زیر عمل می شود :

نحوه محاسبه مالیات حقوق سال 1402

مبالغ در پله اول جدول مالیات حقوق

مبالغ مابین 100.000.000 تا ۱4۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در این طبقه قرار دارند .

برای مبالغی که بیش از 100.000.000 ریال در ماه می باشد مبلغ حقوق و مزایا را از 100.000.000 ریال کم کرده و حاصل را در ۱۰ درصد ضرب می نماییم .

مالیات = ۱۰% * (100.000.000 – مبلغ حقوق و مزایا )

به طور مثال برای حقوق 12۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مالیات بدین شکل محاسبه می گردد.

2.000.000= ۱۰%*(12۰.۰۰۰.۰۰۰-100.۰۰۰.۰۰۰)

مبالغ در پله دوم جدول مالیات حقوق

مبالغ مابین 140.000.000 تا ۲3۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در این طبقه قرار دارند .

برای مبالغ در پله دوم ابتدا مبلغ حقوق را منهای ۱4۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نموده و حاصل را در ۱۵ درصد ضرب نموده و سپس می بایست مالیات طبقه اول را نیز محاسبه نماییم پس در نتیجه ۱4۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال را منهای 100.۰۰۰.۰۰۰ ریال نموده و حاصل را در ۱۰ درصد ضرب و در انتها جمع دو مورد را محاسبه کرده که برابر است با مالیات بر حقوق

مالیات = ۱۰% * (100.۰۰۰.۰۰۰ – ۱4۰.۰۰۰.۰۰۰) + ۱۵%( ۱4۰.۰۰۰.۰۰۰ – حقوق و مزایا)

به طور مثال اگر ملغ حقوق ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد مبلغ مالیات بدین شکل محاسبه می گردد :

8.500.000=%۱۰*( 100.۰۰۰.۰۰۰- ۱4۰.۰۰۰.۰۰۰ )+ ۱۵%*(۱4۰.۰۰۰.۰۰۰ – ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰)

مبالغ در پله سوم جدول مالیات حقوق

مبالغ مابین ۲3۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳4۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در این طبقه قرار دارند .

برای مبالغ در پله سوم ابتدا مبلغ حقوق را منهای 23۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نموده و حاصل را در ۲۰ درصد ضرب نموده و سپس می بایست مالیات طبقه های دوم و اول را محاسبه نماییم جمع بدست آمده از سه طبقه برابر است با مالیات حقوق بر مبالغ بالای 23۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

همانطور که توضیح داده شد برای محاسبه مالیات طبقه اول ۱4۰.۰۰۰.۰۰۰ را منهای 100.۰۰۰.۰۰۰ کرده و حاصل را در ۱۰ درصد ضرب می نماییم و برای محاسبه مالیات طبقه دوم 23۰.۰۰۰.۰۰۰ را منهای ۱4۰.۰۰۰.۰۰۰ کرده و حاصل را در ۱۵ درصد ضرب می نماییم .

مبالغ در پله چهارم جدول مالیات حقوق

مبالغ بیش از ۳4۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در این طبقه قرار دارند .

برای مبالغ در پله چهارم ابتدا مبلغ حقوق را منهای ۳4۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نموده و حاصل را در ۳۰ درصد ضرب نموده و سپس می بایست مالیات طبقه های سوم و دوم و اول را محاسبه نماییم جمع بدست آمده از چهار طبقه برابر است با مالیات حقوق بر مبالغ بالای ۳4۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

جدول محاسبه مالیات حقوق سال ۱۴۰2

از آنجا که مبلغ کف و سقف هر پله و نرخ آن مشخص می باشد برای سرعت بخشیدن و سهولت در محاسبه مالیات و اجتناب از محاسبه مبالغ طبقه های پایین تر از جدول ذیل استفاده می نماییم .

مالیات حقوق 1402

مثال محاسبه مالیات حقوق سال 1402

فرض کنید حقوق و مزایای مشمول مالیات برابر با 125.000.000 ریال باشد در این حالت برای محاسبه مالیات در ابتدا مبلغ معافیت ماهیانه را کسر و سپس ضرب در نرخ ده در صد می نماییم .

توجه داشته باشید با توجه به اینکه مبلغ حقوق مشمول مالیات کمتر از 140.000.000 ریال می باشد نرخ موثر مالیاتی ده درصد می باشد .

2.500.000= ۱۰%*(125.۰۰۰.۰۰۰-100.۰۰۰.۰۰۰)

حال اگر حقوق مشمول مالیات 240.000.000 ریال باشد ابتدا معافیت را کسر نموده و با توجه به نرخ مالیاتی محاسبات را انجام میدهیم .

برای مبلغ مالیاتی با توجه به جدول نرخ موثر 20 ، 15 و 10 درصد و نحوه محاسبه پلکانی می باشد که برای محاسبه سریع می توانیم از جدول کمکی و بصورت ذیل عمل نماییم .

19.500.000=17.500.000 +20%*(24۰.۰۰۰.۰۰۰-230.۰۰۰.۰۰۰)

توجه داشته باید که مالیات حقوق همواره از حقوق و مزایای مشمول مالیات انجام می پذیرد .منظور از حقوق مشمول مالیات مجموع حقوق و مزایا بعد از کسر مزایای معاف از مالیات می باشد .

از مزایای مهم معاف از مالیات حق ماموریت ، حق مسکن و سهم درمان حق بیمه سهم کارمند می باشد .

موارد معاف از مالیات حقوق در سال 1402

 1. عیدی و پاداش به میزان یک دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات مستقیم معادل 100.000.000 ریال با توجه به ماده ۹۱ قانون مالیات مستقیم
 2. مزایای غیر نقدی به میزان دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات مستقیم معادل 200.۰۰۰.۰۰۰ ریال با توجه به ماده ۹۱ قانون مالیات مستقیم
 3. حق ماموریت با توجه به ماده ۹۱ قانون مالیات مستقیم
 4. معافیت پنجاه درصدی مالیات در مناطق کمتر توسعه یافته با توجه به ماده ۹۲ قانون مالیات مستقیم
 5. افراد آزاده و جانباز و فرزندان شهدا با توجه به ماده ۵۶ قانون جامع حمایت از ایثارگران
 6. معافیت پنجاه درصدی مالیات برای یکی از والدین دارای فرزند معلول شدید با توجه به ماده ۲۵ حمایت از حقوق معلولان
 7. نیروهای مسلح با توجه به ماده ۹۱ قانون مالیات مستقیم
 8. معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم که در سال 1402 معادل 1.200.۰۰۰.۰۰۰ ریال سالانه و 100.۰۰۰.۰۰۰ ریال ماهانه
 9. حق بیمه های پرداختی بابت درمان موضوع ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم
 10. حق مسکن با توجه به اظهار نظر شماره ۸۷۵۵/۲۳۲/ص مورخ ۲۹ /۰۴/۱۴۰۱ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

برای دانلود اکسل محاسبه حقوق و مزایا و همچنین مالیات حقوق می توانید از لینک ذیل استفاده فرمایید :

اکسل محاسبه حقوق سال ۱۴۰۲

اشتراک گذاری این مطلب :
۱۴ دیدگاه
 1. نیکا 1 سال ago

  محاسبه مالیات گروه ۴اشتباهه و پایه اول محاسبه نشده …مالیات میشه ۱۹۵۰۰۰۰۰

  • Author
   رضا مهرپویا 1 سال ago

   محاسبات خود را مجدد چک بفرمایید .
   مبلغ مورد اشاره می بایست ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ باشد .

   • سجاد 12 ماه ago

    دقیقا نیکا درست میگه عزیز شما پایه ی اول که مربوط به ۱۰ درصد ۴میلیون که میشه ۴۰۰ هزار رو شما حساب نکردید کلا میشه ۱۹و۵۰۰ اشتباه حساب کردی شما لطف کن محاسباتتان را طبق جدول خودتون بررسی کنید ممنون از اطلاع رسانیتون

    • Author
     رضا مهرپویا 12 ماه ago

     عدد ثابت در پله سوم از طریق ذیل بدست می آید :
     ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ = ۱۰% * ( ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) + ۱۵% * ( ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰)
     رقم پایه اول برابر با ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بوده و طبعاً اختلاف بوجود امده را توجیه نمی کند .
     برای حل مشکل اشاره بفرمایید که رقن ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ را چگونه محاسبه می فرمایید .

     • ایمان 11 ماه ago

      باسلام و سپاس از تلاشی که در ارائه اطلاعات دارید،
      جسارتا محاسبه بنده رو بابت مالیات مبلغ۲۴۰ میلیون ریال کنترل و چنانچه اشتباهی وجود داره اصلاح بفرمایید. (با این توضیح که مبالغ به میلیون ریاله)
      پله اول (معاف): ۰
      پله دوم(۱۰٪): ۴
      پله سوم(۱۵٪): ۱۳/۵
      پله چهارم(۲۰٪): ۲
      مجموع: ۱۹/۵=۲+۱۳/۵+۴
      در ضمن عددی که در محاسبات متن آورده شده(۱۵/۵) با عددی که در این قسمت نوشته شده(۱۷/۵) با هم تفاوت دارند

    • بنده خدا 9 ماه ago

     تخفیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رو اشاره نکردید

 2. محسن 1 سال ago

  درود
  اقا ممنون میشم اعلام کنید که این موارد کدام معاف از مالیات و معاف از بیمه هست در سال ۱۴۰۲
  حق مسکن
  حق اولاد
  حق جذب
  حق سرپرستی
  حق بن
  ممنون

  • Author
   رضا مهرپویا 1 سال ago

   حق مسکن مشمول بیمه معاف از مالیات
   حق اولاد معاف از بیمه مشمول مالیات
   حق جذب مشمول بیمه مشمول مالیات
   حق سرپرستی مشمول بیمه مشمول مالیات
   حق بن مشمول بیمه مشمول مالیات

  • ناشناس 1 سال ago

   سلام -از اداره دارایی سوال کردم-گفتن هر آنچه در ماده ۹۱ ق.م.م اومده ملاک قرار بدهید
   یعنی در سال ۱۴۰۲ همه موارد شامل مالیات حقوق خواهد بود(بن و مسکن و..

   • Author
    رضا مهرپویا 1 سال ago

    اگر قسمت اخر مطلب را مطالعه فرمایید معافیت های مندرج در ماده ۹۱ قانون و سایر معافیت ها مالیات حقوق ذکر شده است .
    معافیت حق مسکن و معافیت سهم درمان حق بیمه سهم بیمه شده از معافیت های غیر از ماده ۹۱ می باشند .

 3. علی 12 ماه ago

  سلام جدول اکسل شما اشکال دارد باید معافیت های حق بیمه و مسکن به رقم ده میلیون اضافه شود بعد محاسبه مالیات انجام بشه

  • Author
   رضا مهرپویا 12 ماه ago

   امکان اضافه کردن مبلغ حق بیمه و مسکن به مبلغ معافیت ماهیانه وجود ندارد .
   زیرا مبلغ حق بیمه هر نفر با توجه به مبلغ مزایای دریافتی متفاوت می باشد .
   از طرفی مبلغ حق مسکن نیز با توجه به کسر کار برخی پرسنل ممکن است کمتر از حد مصوب باشد .
   حال در صورتی که بخواهیم این مبالغ را با توجه به اینکه مبلغ آنها نیز روشن نبوده و متغییر می باشد را به مبلغ معافیت در جدول اضافه نماییم ناممکن می باشد .
   مطابق مثال ارائه شده بهتر است که موارد معاف از مالیات حقوق را از حقوق و مزایا کسر و حقوق مشمول مالیات را در جدول مورد اشاره برده و محاسبات را انجام دهید .

 4. رعنا 9 ماه ago

  سلام. دوستانی که گیر دادن به محاسبات: اشتباهشون در اینه که نرخ مالیات پله اول رو معاف در نظر گرفتن. در حالیکه طبق جدول نرخ مالیات پله اول ۱۰٪ هست. چیزی که در جدول اشتباه شده در پله چهارم عدد ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ هست که باید بشه ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰

 5. محمود 8 ماه ago

  متاسفانه روایتها از معافیتهای مالیاتی زیاده.سوالم اینه : لطفا بصورت شفاف و واضح بفرمایید برای سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از بین آیتمهای فیش حقوقی شامل : حق مسکن ، بن کارگری ، عائله مندی ، هزینه غذا ، هزینه مهدکودک ، حق ایاب ذهاب ، ماموریت ، بیمه تامین اجتماعی سهم کارگر و بیمه تکمیلی کدام معاف از مالیاته؟ ممنون از پاسخگویی تان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوالات پیشنهادی
من یه شرکت درمنطقه ۱۳ شرق تهران دارم… برای ثبت نام مالیاتی به کدام یک از اداراه مالیاتی شرق تهران […]
شبنم شیخ
زمانی که می خواهم یک فایل اکسل را باز کنم به جای فایل موردنظر، صفحه‌ی خالی اکسل باز شده و […]
علی وهابی
هزینه کارمزد بانکی جزو گروه هزینه های مالی می باشد یا هزینه های اداری و تشکیلاتی ؟
پویا
بابت انجام کارهای خدماتی برای مشتریان که از آنها چک برای سال آینده ( فروردین ) گرفته شده ، با […]
دریا لیلازی
سلام وقت بخیر یکسری از پرسنل بهمن تسویه حساب شدن و تعدیل ، ولی دو نفره تا پایان اسفند مشغول […]
whatsApp user
مالیات بر ارث چگونه محاسبه میشود ؟
احمد کمالیان
شرکت وامی به مبلغ ۵۰۰میلیون ریال در تاریخ ۹۸/۲/۱۵  بابهره ۲۴ درصد و دوسال تنفس گرفته است نحوه ثبت آن […]
نینا حسامی
ثبت های بستن حساب ها در پایان سال به چه صورت است ؟
آزاده محمدی
پیشنهاد مقاله
طراحی و توسعه توسط ایران سایت
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

نام کاربری و رمز خود را وارد کنید

یا    

Forgot your details?

Create Account