86

با درود

اگر در ثبت دفترکل هنگام انتقال از دفتر روزنامه به دفتر کل یک حساب ،مثلا درآمد ،ثبت بستانکارمبلغ مثلا ۶۵۰.۰۰۰ ریال در سند شماره ۶ جامانده باشد و پس از ثبت تمام گردش این حساب متوجه این جاماندگی شویم آیا می توان ثبت سند شماره ۶  به همان مبلغ رابعد از سند آخرانجام دهیم راه قانونی اش چیست…

سپاس

Answered question