2

تحلیل تکنیکال چیست؟

۱ ) به مطالعه تکنیک‌های رفتار معاملات سهم می‌پردازد.
۲ ) به بررسی تکنیک‌های میزان سوددهی سهم می‌پردازد.
۳ ) به بررسی رفتار بازار با استفاده از چارت‌ها و با هدف پیش بینی آینده روند قیمت‌ها می پردازد.
۴ ) گزینه ۱ و ۳

Edited question