46

سلام یه سوال دارم
از محل تسهیلات پرداخت کردیم ب پتروشیمی اون پول اصلا ب حساب ما نیومده مستقیم رفته برای پترو شیمی
بابت این تسهیلات از سهم الشرکه هم پول گرفته بانک
ثبتش رو میگید لطفا

وضعیت این مورد را به منتشر شده تغییر داد