20

سلام

اگر بخوایم یک کافه تاسیس کنیم باید چه مراحل قانونی را طی بکنیم و به چه سیستمی جهت ثبت سفارشات و محاسبه درآمد و هزینه نیاز داریم؟

Answered question