6

با سلام.شرکت ما بابت ترخیص کالای وارداتی خود از ترخیص کار استفاده میکند که فاقد قرارداد هست ولی ترخیص کار بابت حق الزحمه خود  صورتحساب ارائه میکند آیا خدمات ترخیص کار مشمول بیمه میشود و شرکت ما در هنگام پرداخت باید مبلغی به عنوان سپرده بیمه کسر کند.اگر مشمول بیمه هست به چه میزانی؟واینکه اگر مبلغی می بایست در هنگام پرداخت به عنوان کسورات کسرشود انجام نشود عواقب و جرایم آن به چه صورت است؟باتشکر.

Edited question