77

سلام وقت شما به خیر

مالیات حقوق اصلاح شده را من فقط قبض لیست اصلاحی را دارم ، توی سامانه هم قبض لیست اصلی و ابتدایی ارسال شده نیست.

از این بابت مشکلی توی گزارشاتی که رد میشه و دفاتر مشکلی پیش نمیاد؟

Edited question