38

سلام مالکین پول واریز کردن به حساب شرکت
الان میخوام تو اظهارنامه جاری شرکا رو منفی وارد کنم اجازه نمیده

Edited question