82

با سلام

میخاستم بدونم جهت رد کردن لیست بیمه , برای محاسبه ۱۲ روز حق مسکن و بن کارگری که برای یک ماه مبلغ۱میلیون و پنجاه هزار تومان میشود. آیا در تیر ماه باید تقسیم به۳۱ روز بشه بعد ضربدر ۱۲روز یا تقسیم به ۳۰روز و بعد در ۱۲ ضرب شود؟؟؟

Edited question