45

ببخشید این عیدی کارکنانی که ترک کار میشن هر ماهی که رفتن باید تو سامانه حقوق دارایی ثبت بشه یا پایان سال طبق یه لیست کلی

Answered question